Wat is Plan3D

Met onze eigen Special Mission Platform vliegtuigen winnen we constant actuele 3D terreininformatie in. Ons Plan3D product omvat naast orthomosaics (met GSD 3-4 cm) ook obliek gerichte fotobeelden. Jaarlijks worden grote gebieden binnen de Benelux volledig dekkend ingewonnen. Zones waar eventueel nog geen data beschikbaar is, kunnen we op vraag bovenaan de planning plaatsen. Op basis van een groot aantal foto’s vanuit verschillende zichtpunten, en/of tegelijkertijd opgenomen LIDAR-data, wordt een nauwkeurige puntenwolk opgebouwd.

Plan3D biedt ons de mogelijkheid een antwoord te bieden op alle vragen naar een basis terreinopmeting, GIS-update tot zelfs 3D Virtual Reality modelling. Plan3D is via internet viewers raadpleegbaar en de orthomosaics zijn in elke GIS-omgeving bruikbaar. Door zijn hoge nauwkeurigheid kan Plan3D als betrouwbare referentie onderlaag binnen GIS worden gebruikt. Hierdoor is Plan3D het ultieme basisproduct voor analyses of om te karteren. Plan3D is beslist de goedkoopste en snelste manier om nauwkeurige en actuele 3D terreininformatie te bekomen.

Met Plan3D brengen wij a.h.w. de werkelijke terreinsituatie in 3D op kantoor waardoor de volgende grote stap richting virtuele landmeter is gezet. Door zijn detail gekoppeld aan een hoge nauwkeurigheid opent Plan3D vele mogelijkheden om voor een grote verscheidenheid aan projecten snel voor de nodige “opmeting” te zorgen. M.a.w. heeft u nood aan een weergave van de werkelijke situatie of een opmeting in eender welke vorm, vraag dan eerst wat er mogelijk is op basis van Plan3D. Met Plan3D kunnen we een oplossing bieden voor objectinventaris, weginfrastructuur, rivieren en kanalen, gebouwen en andere constructies, vegetatie, nutsvoorzieningen en energie-gerelateerde inventarisatie. Omdat de gegevens in 3D zijn, kunnen er ook dwarssneden worden gemaakt en volumes berekend. Het gedetailleerde 3D-bestand biedt de mogelijkheid om alle soorten van 3D-engineering in de virtuele realiteit uit te voeren.

Producten

Producten op maat

Orthomosaics en obliek gerichte beelden in een web viewer

Orthomosaics met GSD 3-4 cm zijn rechtstreeks bruikbaar in elke GIS-omgeving.
Relatief actuele Plan3D data met hoog detail maken wij zichtbaar via web viewer.

Terreinmodellen

De detailgraad van Plan3D leent er zich toe om gedetailleerde terreinmodellen te genereren.
Deze terreinmodellen zijn bruikbaar in verschillende CAD/GIS-applicaties.

Object inventarisatie

Object inventarisatie voor aanmaak GIS aanmaak/update, GRB+ ...
Door het grote detail en hoge nauwkeurigheid is het mogelijk om als virtuele landmeter binnen Plan3D te werken.
Basis terreinopmetingen kunnen hiermee worden aangemaakt.

Voor meer informatie neem contact met sales@vansteelandt.be.

Kleinere standaard producten

Product voor architecten:

Plan3D basisopmeting van een perceel met info aanpalende percelen.

U kunt voor dit product een online bestelling doen.

Prijs Voorbeeld
€ 495,- + BTW (richtprijs), grotere gebieden op aanvraag Download
3d model
oblieke foto
terreinprofiel

Portfolio

Obliek gerichte foto

Puntenwolk

Orthofoto

Orthofoto met GRB overlay

Bestel

Plan3D voor al uw terreinopmetingen

Basisopmeting van een perceel met info aanpalende percelen (Product voor architecten).

Basisdocumenten voor uw digitale aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wenst u meer te weten, ga naar onze bestel info pagina.

Indien u reeds besteld heeft, ga direct naar het bestelformulier om een online bestelling te doen.